Pojedinosti o zapisu

Uloga medija u promicanju ekološke pismenosti

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Uloga medija u promicanju ekološke pismenosti
The role of media in promoting environmental literacy
 
Autor Jop, Jelena
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
održivi razvoj
ekološka pismenost
mediji
društvo
 
Opis Pojam održivi razvoj uveden je 70-tih godina prošlog stoljeća. Pojam održivosti definiramo
kao razvoj koji zadovoljava potrebe današnjeg naraštaja bez ugrožavanja budućih naraštaja. Iznimno
brzi rast stanovništva doveo je do složenih ekoloških problema poput onečišćenja atmosfere, vode, tla
uništenja bioraznolikosti te iscrpljivanje prirodnih resursa. Današnje društvo mora shvatiti probleme
ekosustava i reagirati na vrijeme. Mediji mogu uvelike pomoći u tom procesu – učenju za održivi
razvoj. Danas su mediji postali dio naše svakodnevice jer preko njih dobivamo određene informacije
o svijetu. Mediji imaju toliku moć da mogu utjecati na naše stavove, emocije ali i na ponašanje. Može
se reći da oni u 21. st. premalo ističu ekološke probleme koji nas okružuju, to nam dokazuje i
provedena anketa u kojoj je 25% ispitanika nije znalo za pojam održivog razvoja. Pošto mediji imaju
moć brzog informiranja trebali bi isticati važnije teme i više težiti ka odgovornom ponašanju.
The concept of sustainable development was introduced in the 70s of the last century. The
concept of sustainability is defined as development that meets the needs of today's generations
without compromising future generations. Extremely rapid population growth has led to complex
environmental problems such as air pollution, water, soil destruction of biodiversity and the depletion
of natural resources. Today's society has to understand the problems of the ecosystem and to react in
time. The media can greatly assist in this process - learning for sustainable development. Today the
media have become part of our everyday lives because through them we get some information about
the world. The media has so much power that can influence our attitudes, emotions as well as
behavior. It can be said that those in the 21st century. Too little highlight environmental problems that
surround us, it proves the poll in which 25% of respondents did not know the concept of sustainable
development. As the media have the power of rapid information should highlight important topics and
more strive for responsible behavior.
45
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".
University of Pula. Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković".
 
Suradnik Afrić Rakitovac, Kristina
 
Datum 2015-09-28
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:245
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:418627
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess