Pojedinosti o zapisu

Revitalizacija hidroenergetskog postrojenja na primjeru malog agregata HE Varaždin

Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Revitalizacija hidroenergetskog postrojenja na primjeru malog agregata HE Varaždin
 
Autor Kučko, Marko
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Strojarstvo. Procesno energetsko strojarstvo.
TECHNICAL SCIENCES. Mechanical Engineering. Process Energy Engineering.
hidroenergetsko postrojenje
 
Opis Tema ovog završnog rada je Revitalizacija hidroenergetskog postrojenja na primjeru
malog agregata HE Varaždin. Rad je podijeljen na 10 poglavlja u kojima je opisan
postupak revitalizacije agregata i postrojenja s opisom dijelova. U prvom dijelu rada
dan je opis postojećeg postrojenja prije revitalizacije s opisom problema i
nedostataka na opremi. Nadalje rad se bavi revitalizacijom agregata i
poboljšavanjem odreĊenih dijelova na temelju uoĉenih problema i danih mogućih
prijedloga i rješenja. U tom dijelu rada opisana je zamjena dotrajalih dijelova
prikazanih slikama te kontrola i zaštita postojećih na kojima nema potrebe
revitalizacije. TakoĊer u radu se daje statiĉki prikaz sila kod zamjene agregata te
proraĉun hidrauliĉkih gubitaka. Na kraju rada dati je opis standardi i normi koje
propisuju pravilan postupak revitalizacije kao i propise zaštite okoliša kojih se treba
pridrţavati.
 
Izdavač Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za proizvodno strojarstvo.
University North. University centre Varaždin. Department of Mechanical Engineering.
 
Suradnik Kuča, Darko
 
Datum 2015-04-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:350
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:343129
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess