Pojedinosti o zapisu

Recikliranje i oporaba gips-karton ploča

Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Recikliranje i oporaba gips-karton ploča
 
Autor Sajko, Jelena
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Interdisciplinarne tehničke znanosti. Inženjerstvo okoliša.
TECHNICAL SCIENCES. Interdisciplinary Technical Sciences. Environmental Engineering.
gips-kartonske ploče
otpad
oporaba
recikliranje
 
Opis U radu su objašnjene negativnosti odlaganja gips-karton ploča kao građevinskog otpada na odlagališta. Općenito, građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg je nastao.
Jedan od najvećih problema današnjice je neadekvatno odlaganje otpada koji zauzima puno volumena, a njegovo zbrinjavanje je skupo i teško. Navedene su i objašnjene alternative tradicionalnom zbrinjavanju ove vrste otpada. Veći komadi gips-karton ploča se mogu ponovno upotrijebiti, a ako nisu za upotrebu onda se zbog prirode gipsa lako prerađuju te koriste kod nove izgradnje.
Kao posljedica odlaganja gips-karton ploča na odlagalištima s anaerobnim uvjetima života javljaju se kisele kiše koje su štetne za okoliš. Uobičajeno odlaganje i spaljivanje je skupi proces pa se danas taj otpad iskorištava u razne svrhe: u poljoprivredi, ratarstvu, hortikulturi,gljivarstvu, peradarstvu, vinogradarstvu, ribogojstvu te za pročišćavanje voda kao i kod ekoloških nesreća kao apsorber.
 
Izdavač Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za graditeljstvo.
University North. University centre Varaždin. Department of Civil Engineering.
 
Suradnik Gotal Dmitrović, Lovorka
 
Datum 2015-09-11
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:414
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:265195
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess