Pojedinosti o zapisu

Klauzula „Hire“ u standardnim obrascima ugovora o prijevozu stvari morem

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Klauzula „Hire“ u standardnim obrascima ugovora o prijevozu stvari morem
The hire clause in the standard forms of carriage of goods by sea
 
Autor Radman, Darian
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Pomorski i riječni promet.
TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Maritime and River Traffic.
Klauzula hire (odredba o vozarini)
brodarski ugovori na vrijeme
standardni obrasci BALTIME i NYPE
Hire clause
time charter
standard forms BALTIME & NYPE
 
Opis U ovom se radu analiziraju pravna pitanja u predmetu hire klauzule odnosno odredbe o vozarini. Radi se o važnoj stavci u reguliranju ugovornog odnosa prijevoza stvari morem pa se smatra potrebnim ukazati na njezin sadržaj i pravne probleme.
Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu rada iznose se teorijska objašnjenja pravnih problema u predmetu vozarine (hire) isključivo sa stajališta odredbi hrvatskog pravnog izvora pomorskog prava - Pomorskog zakonika. U ovom dijelu rada sistematiziraju se ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova, ističe se mjesto ugovora o prijevozu stvari morem unutar iste sistematizacije, iznosi se pojam, elementi i vrste ugovora o prijevozu stvari morem. Određuje se pojam vozarine, njezini elementi te ostala pravna pitanja plaćanja vozarine.
U drugom dijelu rada posebno se osvrćemo na sadržaj odredbe o vozarini odnosno klauzule hire na primjeru standardnih obrazaca ugovora o prijevozu stvari morem. Ukazuje se na razloge obustave vozarine (off-hire) kao što je slučaj havarije, devijacije i sl. Utvrđivanje sadržaja klauzule hire prvenstveno se odnosi na standardne obrasce ugovora o prijevozu stvari morem kodnog naziva BALTIME i NYPE.
This document analyzes the legal issues in the case of hire clause respectively regulations of hire. It is an important item in the regulation of the contractual relationship of transportation of goods by sea and it is considered necessary to point out its contents and legal problems.
The work is divided into two parts. The first part outlines the theoretical explanations of legal issues in the case of freight (hire) exclusively from the standpoint of the provisions from the croatian legal sources of maritime law - the Maritime Code. This section of the work systematize the contracts of employment of ships, stands out the spot contract transporting goods by sea within the same systematization, amounts the term, elements and types of contracts transporting goods by sea. Determined the term of hire, it's elements, and other legal issues paying the hire.
The second part specifically addresses the content of the provisions of freight respectively hire clause in the case of the standard forms of contracts transporting goods by sea. It points out the reasons for the suspension of hire (off-hire) as in the case of damage, deviations, etc. Determination of contents of clause hire primarily refers to the standard forms of carriage goods by sea, code-named BALTIME & NYPE.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Pomorski odjel. Brodostrojarski odsjek.
University of Zadar. Maritime Department. Division of Maritime Engineering.
 
Suradnik Županović, Dino
 
Datum 2015-12-17
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:95
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:428961
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess