Pojedinosti o zapisu

Intelektualni kapital u središtu menadžmenta budućnosti

FFOS-repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Intelektualni kapital u središtu menadžmenta budućnosti
Intellectul capital in the focus of future management
 
Autor Starčević, Zvonimir
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
intelektualni kapital
suvremeni menadžment
znanje
 
Opis Intelektualni kapital je relativno nova ekonomska kategorija neopipljivog karaktera i ona uključuje elemente djelovanja organizacija koji nisu eksplicitno izraženi u tradicionalnim financijskim izvještajima. Važnost intelektualnog kapitala ogleda se u tome što stvara dodatnu vrijednost u organizaciji i značajno utječe na dugoročnu profitabilnost i konkurentnost. Zbog svoje uloge smatra se temeljnim resursom 21. stoljeća te je u središtu uspješnog menadžmenta budućnosti. Intelektualni kapital, kao znanje u dinamičnom procesu upravljanja ljudskim potencijalima, objedinjuje procese suvremenog menadžmenta, menadžmenta ljudskih potencijala, trendove upravljanja znanjem i koncept cjeloživotnog učenja stvarajući sinergijske efekte. Naglasak se stavlja upravo na ljudske potencijale kao nositelje znanja – ljudskog kapitala, koje uloženo u organizaciju čini najvažniju komponentu intelektualnog kapitala. Stoga, cilj rada je kroz teorijske principe menadžmenta, naglasiti važnost intelektualnog kapitala, obzirom da menadžment budućnosti najavljuje važnost inovativnosti, kreativnosti, znanja i ostalih odrednica ljudskih potencijala kao temelje uspjeha. Svrha rada je potaknuti dionike organizacija i informacijskih ustanova, studente i ostale interesne skupine na razmatranje tematike intelektualnog kapitala kako bi se stavljanjem naglaska na njegovu važnost u budućnosti stvarali sinergijski efekti i generirala veća vrijednost organizacija, a samim time i čitave zajednice u kojoj djeluje. Metodologija izrade rada temelji se na dedukciji kako bi se došlo do logičkih zaključaka o proučavanoj tematici, a između ostalog, korištene su metode analize i sinteze.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske znanosti.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Information Sciences.
 
Suradnik Dukić, Gordana
Papić, Anita
 
Datum 2015-09-09
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:18
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:002955
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess