Pojedinosti o zapisu

Povezanost vršnjačkoga nasilja sa školskom prilagodbom

FOOZOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Povezanost vršnjačkoga nasilja sa školskom prilagodbom
 
Autor Bačmaga, Ines
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. školska psihologija i psihologija obrazovanja.
SOCIAL SCIENCES. Psychology. School Psychology and the Psychology of Education.
vršnjačko nasilje i zlostavljanje
školska prilagodba
osnovnoškolska djeca
peer violence
bullying
school adjustment
primary-school children
 
Opis Cilj ovog istraživanja je bio provjeriti postoji li povezanost između vršnjačkog zlostavljanja i školske prilagodbe. U ovom istraživanju mjereno je vršnjačko zlostavljanje jer je uzet u obzir odnos moći nasilnika i žrtve i namjera počinjenoga nasilnog ponašanja. U istraživanju je sudjelovalo 496 učenika od petog do osmog razreda iz četiri osnovne škole (40,3% dječaka i 57,1% djevojčica, a njih 2,6% se nije izjasnilo za spol). Dobni raspon kreće se od 10 do 15 godina s prosječnom dobi od 12,49 godina (SD=1,81). Učenici su popunili Upitnik o vršnjačkom zlostavljanju (UVZ; Velki, 2015), Upitnik samoefikasnosti za djecu (SEQ-C; Muris, 2001) i Hrvatski upitnik školske klime za učenike (HUŠK-U; Velki i Kuterovac Jagodić, 2012). Rezultati istraživanja pokazali su da je u vršnjačko zlostavljanje bilo uključeno 37,1% pasivnih žrtava, 15,9% provokativnih žrtava, 3,2% nasilnika, dok 43,8% djece nije bilo uključeno u vršnjačko zlostavljanje. Najzastupljenije je verbalno zlostavljanje, dok najmanju razinu zastupljenosti ima seksualno zlostavljanje. Ovim istraživanjem je utvrđena statistički značajna negativna povezanost vršnjačkog zlostavljanja i viktimizacije sa školskom klimom, školskim uspjehom i akademskom samoefikasnosti, gdje učenici koji učestalo čine i doživljavaju vršnjačko zlostavljanje pokazuju i slabiju prilagodbu na školu.
The aim of this study was to verify the correlation between the bullying and the school adjustment. In this research the measured variable was bullying because the relation between the violator and the victim was taken into account as well as the intention of the commited violent behaviour. This research surveyed 496 students grade 5 to 8 from four primary schools (40,3% boys and 57,1% girls, 2,6% was not identified for gender). Age range goes from 10 to 15 years, with an average age of 12,49 years (SD=1,81). The students filled out a questionnaire about the bullying (UVZ; Velki, 2015), the questionnaire of self efficacy for children (SEQ-C; Muris, 2001) and the Croatian questionnaire of school climate for children (HUŠK-U; Velki i Kuterovac Jagodić, 2012). The results showed that bullying included 37,1% passive victims, 15,9% provocative victims and 3,2% violators, while 43,8% children were not included in bullying. The most common abuse was verbal one, while the lowest level of representation had sexual assault. This research showed a statistically significant negative correlation between bullying and victimization and, on the other hand, with the school climate, school achievement and the academic self efficacy where students who repeatedly make and experience bullying showed a weaker school adaptation.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education.
 
Suradnik Velki, Tena
 
Datum 2015-12-22
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:67
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:985988
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess