Pojedinosti o zapisu

Pozicioniranje odjela odnosa s javnošću u hrvatskom korporativnom sektoru - strateška ili operativna funkcija?

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Pozicioniranje odjela odnosa s javnošću u hrvatskom korporativnom sektoru - strateška ili operativna funkcija?
The positioning of public relations departments in the Croatian corporate sector - strategic or operational function?
 
Autor Miholić, Nina
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Novinarstvo.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Journalism.
korporativne komunikacije
odnosi s javnošću
strategija
hijerarhijska pozicija
hrvatski korporativni sektor
 
Opis Korporacije predstavljaju veoma važno područje primjene odnosa s javnošću. One svakodnevno komuniciraju na brojne i složene načine, a upravo odnosi s javnošću imaju zadatak neprestano održavati dobre odnose i međusobno razumijevanje između organizacije i njezinih javnosti. Ciljevi odnosa s javnošću tako su sveobuhvatni, a za njihovu pravilnu provedbu kroz određeno vrijeme potrebna je strategija. Položaj i hijerarhijsko pozicioniranje odjela Odnosa s javnošću nije samo pitanje „gdje tko sjedi“ već sa sobom nosi niz drugih odgovornosti i prava. Funkcija odnosa s javnošću morala bi biti smještena unutar organizacijske strukture kako bi imala osiguran pristup ključnim donositeljima odluka u organizaciji te kako bi mogla davati doprinos u procesu strateškog upravljanja organizacijom. Ovaj diplomski rad daje dobar teorijski okvir za razumijevanje razvoja hrvatskog tržišta odnosa s javnošću, kao i dobar uvid u stanje struke, te problematike koju je važno uzeti u obzir kada je riječ o pozicioniranju odjela Odnosa s javnošću u hrvatskim korporacijama. Zaključak je kako strateška uloga odnosa s javnošću unutar hrvatskog korporativnog sektora još uvijek nije u potpunosti zaživjela, a funkcija tih odjela još uvijek je u najvećem broju kompanija isključivo operativna. Poslovno vodstvo još nedovoljno uviđa da su odnosi s javnošću bitni za uspjeh organizacije, djelatnici za odnose s javnošću još uvijek se ne pridružuju rukovodećoj skupini, te ih se nedovoljno konzultira prije donošenja važnih odluka. Odjeli odnosa s javnošću u hrvatskim korporacijama još uvijek nemaju stratešku funkciju, a u većini organizacija nisu ni dio upravljačke strukture.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti. Odsjek za novinarstvo i odnose s javnošću.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science. Department of Journalism and Public Relations.
 
Suradnik Skoko, Božo
 
Datum 2016-02-08
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:26
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:070982
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess