Pojedinosti o zapisu

Interdisciplinarno povezivanje nastave glazbe i neglazbenih predmeta razredne nastave

FOOZOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Interdisciplinarno povezivanje nastave glazbe i neglazbenih predmeta razredne nastave
 
Autor Migles, Željka
 
Tema UMJETNIČKO PODRUČJE. Glazbena umjetnost. Glazbena pedagogija.
FIELD OF ART. Art of Music. Music Education.
interdisciplinarna nastava
nastava glazbe
neglazbeni predmeti
razredna nastava
otvoreni program
interdisciplinary teaching
teaching of music
non-musical subjects
class teaching
open programme
 
Opis Tema ovoga rada je interdisciplinarno povezivanje glazbe s neglazbenim predmetima razredne nastave. Otvoreni program nastave glazbene kulture učiteljima daje veću slobodu prilikom kreiranja nastavnog procesa. Kao odgovorni i kompetentni stručnjaci, imaju slobodu organizirati i izvoditi ono što misle da je glazbeno korisno za učenike konkretnoga razreda. Također, učitelji razredne nastave ne moraju se strogo pridržavati rasporeda. Stoga imaju mogućnost interdisciplinarnog povezivanja glazbe s ostalim (neglazbenim) predmetima.
U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje koje se odvijalo tijekom tri tjedna školske godine 2014./15. u nekoliko osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. Istraživanjem je obuhvaćen 31 ispitanik (učitelji razredne nastave). Pomoću anketnog upitnika ispitana su mišljenja učitelja razredne nastave. Isto tako, u svrhu istraživanja, u OŠ Šećerana, tj. u PŠ Branjin Vrh promatrana je nastava neglazbenih predmeta (hrvatski jezik, matematika, priroda i društvo, likovna kultura, tjelesna i zdravstvena kultura) u prva četiri razreda sa svrhom praćenja interdisciplinarnog povezivanja glazbe s navedenim predmetima. Rezultati istraživanja pokazali su da učitelji interdisciplinarno povezuju nastavu glazbene kulture s neglazbenim predmetima, najčešće s nastavom tjelesne i zdravstvene kulture. Glazbene se aktivnosti na neglazbenim predmetima najčešće koriste kao zvučna kulisa, kao sredstvo motivacije i opuštanja učenika te podizanja radne atmosfere. Najčešće je u nastavi neglazbenih predmeta prisutno područje slušanja, a najmanje područje sviranja. Također je utvrđeno da učitelji imaju pozitivno mišljenje o interdisciplinarnom povezivanju nastave glazbe s neglazbenim predmetima.
The topic of this thesis is the interdisciplinary connection of music and non-musical subjects of class teaching. The open programme of teaching music gives teachers greater freedom in the creation of the teaching process. As responsible and competent experts, they have the freedom to organise and do what they think is useful – music-wise – for students of a particular class. Furthermore, class teachers do not have to strictly follow the timetable. They therefore have the possibility of creating an interdisciplinary correlation between music and other subjects not related to music.
For the purpose of this thesis a research has been conducted which took place during three weeks of the 2014-2015 school year in several primary schools in Osijek-Baranja County. The research included 31 respondents (class teachers). The questionnaire sought to determine the views of class teachers. Also for the purposes of the research, the teaching of non-musical subjects (Croatian, Maths, Science and Social Studies, Art, Physical education) were observed in Primary school Šećerana (i.e. District school Branjin vrh) in the first four grades with the aim of observing the interdisciplinary linking of music to the aforementioned subjects. The results of the research show that teachers make interdisciplinary connections between the teaching of music and non-musical subjects, most often Physical Education. Musical activities in non-musical subjects are mostly used as a soundtrack, as a means of motivation and relaxation of students or to create a working atmosphere. Listening was the most frequently used activity in non-musical subjects, whereas playing instruments was the least frequently used. It has also been established that teachers have a positive view of interdisciplinary connecting music with non-musical subjects.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Odsjek za umjetnička područja.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education. Department of Art.
 
Suradnik Šulentić Begić, Jasna
 
Datum 2015-07-13
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:55
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:634065
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess