Pojedinosti o zapisu

Šećerna bolest kao javnozdravstveni problem

FOOZOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Šećerna bolest kao javnozdravstveni problem
 
Autor Brkanić, Doris
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Javno zdravstvo.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Public Health and Health Care. Public Health.
šećerna bolest tipa 1
šećerna bolest tipa 2
gestacijski dijebetes
faktori rizika
komplikacije
type 1 diabetes mellitus
type 2 diabetes mellitus
gestational diabetes
risk factors
complications
 
Opis Šećerna bolest je skupina metaboličkih poremećaja karakteriziranih povišenom koncentracijom glukoze u krvi kao posljedicom nedostatnog lučenja inzulina, izostanka njegova djelovanja ili kombinacije tih dvaju mehanizama. Najčešći oblik šećerne bolesti kod djece i adolescenata je šećerna bolest tipa 1, no sve je veća i učestalost šećerne bolesti tipa 2 već u toj dobi. Osim tipa 1 i tipa 2 šećerne bolesti, postoji i gestacijski dijabetes koji nastaje ili se prvi puta uoči tijekom trudnoće. Faktori rizika za dobivanje šećerne bolesti su: prekomjerna težina, neaktivnost, nasljedni faktor, dob. Komplikacije koje se javljaju uz šećernu bolest su hipoglikemija i hiperglikemija. Makrovaskularne komplikacije najčešći su uzrok pobola i smrtnosti osoba sa šećernom bolesti te uvelike utječu na kvalitetu života i na cijenu liječenja. Individualnim pristupom bolesniku, te odgovarajućim inzulinskim liječenjem, postiže se zadovoljavajuća kontrola šećerne bolesti. Način prehrane također značajno utječe na regulaciju i tijek šećerne bolesti. Piramida zdrave prehrane osoba sa šećernom bolešću tek se neznatno razlikuje od uobičajene prehrambene piramide.
Diabetes mellitus is a group of metabolic disorders characterized by elevated glucose levels in blood as a result of insufficient insulin secretion, its lack of activity or a combination of these two mechanisms.The most common form of diabetes for children and adolescents is type 1 diabetes mellitus, but the frequency of type 2 diabetes is increasing already at that age. Except to the type 1 and type 2 diabetes, there is gestational diabetes which is generated for the first time during pregnancy. Risk factors for getting diabetes are overweight, lack of activity, heredity factor, age. Complications associated with diabetes are hypoglycemia and hyperglycemia. Macrovascular complications are the most common cause of morbidity and mortality of diabetes patients and greatly affect on the quality of life and the cost of treatment. Individual access to the patient and the appropriate insulin therapy is achieving satisfactory control of diabetes. Nutrition also has an influence on the regulation of the course of diabetes. Healthy nutrition pyramide of people with diabetes is only slightly different from the usual nutrition pyramid.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education.
 
Suradnik Užarević, Zvonimir
 
Datum 2016
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:142
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:995255
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess