Pojedinosti o zapisu

Upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima
Risk management in insurance companies
 
Autor Gnječ, Marija
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Financije.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Finance.
osiguranje
rizik
metode upravljanja rizikom
reosiguranje
insurance
risk
risk management methods
reinsurance
 
Opis Svrha ovoga rada je ukazati na važnost upravljanja rizicima u osiguravajućim društvima. Upravljanje rizicima je vrlo složen proces kojim upravljaju menadžeri u cilju minimiziranja troškova društva. Rizik je sastavni dio ljudskog društva i on potiče fizičke i pravne osobe na zaštitu osobnog života i imovine kroz efikasni sustav zaštite od potencijalnih opasnosti, putem životnog i neživotnog osiguranja. Osiguranje se pojavljuje kao najvažniji oblik zaštite od rizika pojedinaca i gospodarskih subjekata. Pružanjem ekonomske zaštite putem osiguranja rizici se ne mogu spriječiti, ali se mogu otkloniti ili ublažiti posljedice brojnih štetnih događaja. Ovaj rad prikazuje značaj i ulogu osiguranja s posebnim naglaskom na rizike u osiguranju, te upravljača rizicima kao sastavni dio financijskog planiranja i strategije rada pojedinog društva. Pojedinačnom analizom i procjenom rizika nastoji se odabrati najpovoljnija metoda pokrića rizika. Preuzimanjem brojnih velikih rizika osiguravajuća se društva nastoje zaštititi putem vlastitog osiguranja u obliku reosiguranja. Za uspješno i sigurno poslovanje društva vrlo je važno racionalno upravljanje rizicima u osiguranju.
The purpose of this paper is to highlight the importance of risk in insurance companies, which is a very complex process, governed by managers in order to minimize the costs of the company. Risk is part of a human life, and it encourages individuals and legal entities to protect their lives and property through a system of protection against potential threats by life or non-life insurance. Insurance appears to be the most important form of protection against risk for individuals and economic entities. Economic protection through insurance cannot prevent risk, but it can eliminae or reduce risk conseqences. This paper emphesises the role of insurance, risks in insurance, and risk management as an integral part of financial plans and strategies of each insurance company. Insurance companies seek to choose the best method to cover the risk by individual analysis and risk evaluation. By taking a number of large risks, they are trying to protect themselves through their own insurance in the form of reinsurance. In order to be a successful, it is very important for insurance companies to ratonalise risks.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za stručne studije.
University of Dubrovnik. Department for Professional Studies.
 
Suradnik Vojinić, Perica
 
Datum 2015-07-08
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:27
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:551342
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/closedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/