Pojedinosti o zapisu

SPECIFIČNOSTI INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov SPECIFIČNOSTI INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU
THE SPECIFICITY OF INTERNAL AUDIT IN THE PUBLIC SECTOR
 
Autor Klem, Anamaria
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Računovodstvo.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Accounting.
revizija
interna revizija
javni sektor
interni revizori
revision
internal audit
the public sector
internal auditors
 
Opis Revizija predstavlja kontrolu financijskih izvješća te poslovnih knjiga radi kontrole poslovanja. Razlikuju se tri vrste revizije: interna, državna te eksterna revizija. Revizija se obavlja prema Međunarodnim revizijskim standardima. Državna revizija provodi se u ime i za račun države. Internu reviziju provode osobe zaposlene u poduzeću. Interni revizori smiju pružati samo one usluge za koje posjeduju potrebno znanje. Javni sektor sastoji se od opće države i javnih društava. Svrha obavljanja interne revizije je ocjenjivanje ispravnosti i zakonitosti poslovnih aktivnosti poduzeća. Važnost provedbe revizije vidljiva je u tome da kada ona ne bi bila provedena, to bi dovelo do donošenja pogrešnih odluka zbog korištenja nepouzdanih podataka.
Audit represents control of the financial statements and business records in order to control business. There are three types of audit: internal, state and external audit. Audit is carried out according to the International Standards on Auditing. State audit carried out in the name and on behalf of the state. Internal audit carried out by employees of the company. Internal auditors may only provide services for which they have the necessary knowledge. Oublic sector consist of general government and public companies. The purpose of internal audit is evaluating the correctness and legality of the business activities of the company. The importance of the implementation of the revisions is evident in the fact that when she would not be implemented, it would have led to making wrong decisions because of the use of unreliable dana.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi. Društveni odjel.
Polytehnic in Pozega. Social department.
 
Suradnik Potnik Galić, Katarina
 
Datum 2015-09-18
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:49
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:734707
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess