Pojedinosti o zapisu

PRIMJENA INTERNETA U UREDU

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov PRIMJENA INTERNETA U UREDU
THE USE OF INTERNET IN THE OFFICE
 
Autor Adžaga, Antonia
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pravo. Povijest prava i države.
SOCIAL SCIENCES. Law. History of Law and State.
Internet
poslovno komuniciranje
društvene mreže
efikasno poslovanje
internet
business communication
social networks
efficient operations
 
Opis Internet sa svojom pojavom i svojim razvitkom donio je brojne mogućnosti i uklonio prostorne i vremenske barijere. Uvidjevši prednosti koje donosi primjena Interneta u poslovanju, u praksi se sve više poduzeća koristi Internetom kao i informacijsko-komunikacijskom tehnologijom za obavljanje poslovnih transakcija, promidžbu tj. za cjelokupno poslovanje. Umreženost gospodarstva postao je pojam koji se koristi u svakodnevici. Ovaj rad prikazuje koje sve internetske usluge koriste zaposlenici u uredima kako bi olakšali poslovanje - ubrzali poslovno komuniciranje, poboljšali promidžbu i ostvarili uštede u poslovanju. U radu su prikazana dva poduzeća iz područja građevinarstva, poduzeće „Gaudi“ d.o.o. i obrtnička radnja „Adžaga gradnja“. Iz primjera se vidi da je teško danas zamisliti poslovanje bez Interneta, da se poduzeća sve više okreću modernom poslovanju – društvenim mrežama, kako bi ostvarila prednost nad konkurencijom, privukla pažnju postojećih i potencijalnih poslovnih partnera i kupaca. No isto tako se vidi da tu još ima mjesta za napredovanjem i poboljšanjem, što bi rezultiralo uspješnim i efikasnim poslovanjem.
Internet with its emergence and its development has brought many opportunities and eliminate the spatial and temporal barriers. Realizing the benefits of using the Internet in business, in practice, more and more companies use the Internet and information and communication technology to perform business transactions, promotion ie. For the entire business. Networking economy has become a term used in everyday life. This paper shows that all Internet services used by employees in offices in order to facilitate business - speed business communication, improve the promotion and achieve savings in the business. The paper deals with two companies in the field of civil engineering company "Gaudi" doo and commercial operation "Adžaga construction". For example shows that it is difficult today to imagine business without the Internet, the companies are increasingly turning to modern business - social networks, in order to gain advantage over the competition, the attention of existing and potential business partners and customers. But it also shows that there is still room for progress and improvement, resulting in a successful and efficient operations.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Suradnik Smolčić, Jasmina
 
Datum 2015-09-18
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:42
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:276342
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess