Pojedinosti o zapisu

KVALITETA POVRŠINSKIH VODA NAKON POPLAVE

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov KVALITETA POVRŠINSKIH VODA NAKON POPLAVE
THE QUALITY OF SURFACE WATER AFTER THE FLOOD
 
Autor Gavran, Josipa
 
Tema BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Prehrambena tehnologija. Sigurnost i kvaliteta hrane.
BIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology. Food Safety and Quality.
rijeka
otpad
KPK
poplava
zagađenje
river
waste
COD
floods
pollution
 
Opis Cilj ovog rada bio je ispitati kvalitetu površinske vode, točnije, rijeke Glogovice u
Slavonskom Brodu. Potrebno je bilo uzeti tri uzorka vode sa različitih lokacija prateći tok
Glogovice koja se ulijeva u Savu, prije poplave i poslije poplave.
Korištene metode su bile određivanje nitrita (molekularna apsorpcijska
spektrometrijska metoda), određivanje permanganata, amonijaka, nitrata (ultraviolentna
spektrofotometrijska metode), određivanje pH, ortofosfata (metoda sa askorbinskom
kiselinom) te određivanje KPK.
Analize su pokazale povećane vrijednosti nitrita, ph vrijednosti, ortofosfata,
amonijaka, KPK vrijednosti te povećani utrošak kalijevog permanganata. Kod vrijednosti
nitrata je zabilježen pad.
Dobiveni rezultati su uspoređeni sa Hrvatskim normama otpadnih voda, te rezultati
pokazuju da su unutar dopuštenih vrijednosti. No, svakako se ne treba zanemariti činjenica da
je do zagađenja došlo, te da za ljude nije preporučljivo korištenje te vode u bilo koje svrhe, te
da je poplava dovela do većeg zagađenja koje je ionako prisutno svakodnevno otjecanjem
dijela otpadnih voda u Glogovicu, te time i rijeku Savu.
The aim of this study was to investigate the quality of surface water, more specifically,
the river Glogovica in Slavonski Brod. It was necessary to take three samples of water from
different locations following the flow of Glogovica which flows into the Sava, before the
flood and after the flood.
The methods used were the determination of nitrite (molecular absorption
spectrometric method), determination of permanganate, ammonia, nitrate (ultraviolet
spectrophotometric method), determination of pH, orthophosphate (method with ascorbic
acid) and the determination of the CCP.
Analysis showed increased nitrite, pH values, orthophosphate, ammonia, COD values
and increased consumption of potassium permanganate. The value of nitrate was lower.The
results were compared with the Croatian standards of wastewater, and the results showed that
the results were within the permissible values.
Nevertheless, the fact that the pollution occurred should not be ignored, and that it is
not advisable for people use this water for any purpose, and that the flooding has led to
greater pollution that is already present due to daily runoff portion of wastewater in Glogovica
and river Sava.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi. Poljoprivredni odjel.
Polytehnic in Pozega. Biotechnical department.
 
Suradnik Marčetić, Helena
 
Datum 2015-09-18
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:23
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:391817
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess