Pojedinosti o zapisu

MALOPRODAJA MEDA I PČELINJIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov MALOPRODAJA MEDA I PČELINJIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ
RETAIL OF HONEY AND BEE PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF CROATIA
 
Autor Jakopčević, Hrvoje
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Trgovina i turizam.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Trade and Tourism.
maloprodaja
trgovina
pčelinji proizvodi
poduzeće
retail
trade
bee products
company
 
Opis Maloprodaja meda i pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj je tema ovog završnog rada. Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu analizira se trgovinsko poslovanje, odnosno trgovina na malo općenito te pojam pčelarstva i pčelinjih proizvoda. Pri tome se ukazuje na sve veću ulogu maloprodaje i ističe njen ogroman značaj u snabdijevanju stanovništva. Na kraju teorijskog dijela obrađen je marketing, kao važan i neizostavan faktor trgovinskog poslovanja. Osim teorijskog dijela, u radu se analizira maloprodaja meda i pčelinjih proizvoda na primjeru nekoliko poduzeća, manjih privatnika i obiteljskog gospodarstva. U sklopu toga obrađuje se pet poslovnih subjekata i detaljno se prikazuje cjelokupno poslovanje kroz razdoblje od pet godina.
Retail of honey and bee products in the Republic of Croatia is the subject of this final work. The work consists of a theoretical and a practical part. Theoretical part analyzes the commercial transactions, respectively retail in general, and the term of beekeeping and bee products. The author also points to the growing role of retail and stresses its great importance in supplying the population. Marketing, as an important and infaliblle factor of trade, was elaborated at the end of the theoretical part of this paper. Apart of the theoretical part, the paper also analyzes the retail of honey and bee products at the example of several companies, smaller entrepreneurs and family farms. Five businesses are detaily elaborated over a period of five years as a part of this process.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi. Društveni odjel.
Polytehnic in Pozega. Social department.
 
Suradnik Marinac, Antun
 
Datum 2016-02-19
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:88
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:531444
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess