Pojedinosti o zapisu

Novi trendovi kod nakladnika - priručnici self-help literature

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Novi trendovi kod nakladnika - priručnici self-help literature
New Trends in Publisher - Manuals of Self-help Literature
 
Autor Parać, Petra
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences.
self-help literatura
analiza mrežnih stranica nakladnika
biblioterapija i psihoterapija
marketing
self-help literature
analysis of publishers web content
bibliotherapy and psychotherapy
marketing
 
Opis Svrha je ovog rada analiza pristupa nakladničkih kuća prema autorima i naslovima koji se
odnose na novi trend u nakladništvu - self-help literaturi. U radu su prikazane mogućnosti
koje self-help literatura može ponuditi. Krajnji je cilj dobivanje odgovora na pitanje na koji se
način ova literatura može koristiti u psihoterapijske i biblioterapijske svrhe, točnije na koji
način ona može pomoći čovjeku. S ciljem dobivanja odgovora na postavljenja pitanja, u radu
se predstavljaju nakladnici, autori i naslovi self-help literature. U radu se provodi više
istraživačkih metoda od kojih su najznačajnije analiza mrežnih stranica nakladnika i analiza
mrežnih sadržaja predstavljenih naslova. S ciljem dobivanja informacija o posudbi self-help
literature proveden je intervju na uzorku od šest knjižnica. Dobiveni rezultati otkrivaju broj
posuđenih jedinica self-help literature kao i profil čitatelja. Intervjuom su bili obuhvaćeni i
autori. U radu se naglasak stavlja i na marketing, na koji način ga autori i nakladnici koriste
radi promoviranja te vrste literature. Očekuje se da će dobiveni rezultati ostaviti dojam i
naglasak na važnost i utjecaj self-help iterature.
The purpose of this paper is the analysis of publishers access toward the trend called "selfhelp"
literature refer to authors and titles of this literature. The paper presents possibilities that
self-help literature can offer. The ultimate goal is to obtain an answer to the question of how
this literature can be used in psychotherapy and bibliotherapeutical purposes, and how to use
it to help people.In order to obtain answers to these questions, the paper work represents
publishers, authors and titles of self-help literature. The work carried out more research
methods of which the most important are analysis of web site publishers and content analysis
of network featured titles. In order to obtain information on loan self-helpliterature, interview
was conducted on a sample of six libraries. The results reveal a number of borrowed units of
self-help literature and reader profile. Authors were also conducted by the interview. The
paper also puts emphasis on marketing, on the ways of marketing that authors and publishers
use to promote this kind of literature. It is expected that the obtained results will make an
impression and an emphasis on the importance and impact of self-help literature.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za informacijske znanosti.
University of Zadar. Department of Information Sciences.
 
Suradnik Tomašević, Nives
 
Datum 2016-02-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:209
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:666341
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess