Pojedinosti o zapisu

Digitalna nejednakost u ruralnim sredinama

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Digitalna nejednakost u ruralnim sredinama
Digital Inequality in Rural Areas
 
Autor Uskok Breulj, Iva
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Knjižničarstvo.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Library Science.
digitalna nejednakost
informacijsko- komunikacijske tehnologije
ruralne sredine
informacijska pismenost
Digital divide
information and communication technologies
rural places
information literacy
 
Opis Digitalna nejednakost je razlika u posjedovanju i korištenju informacijsko- komunikacijskih tehnologija, a posljedica je informacijskog društva koje se razvija velikom brzinom. Najčešće se očituje u razlici u posjedovanju i korištenju informacijsko- komunikacijskih tehnologija između određenih država, gradova, ili u razlici između ruralnih i urbanih sredina. Čimbenici koji uzrokuju digitalnu nejednakost su ekonomski, tehnološki, društveni i politički. Navedeni čimbenici međusobno su ovisni. Postoji mnogo načina na koje se može smanjiti ili prevladati digitalna nejednakost, jedan od tih načina je stjecanje kompetencija novih oblika pismenosti kao što je primjerice informacijska pismenost te omogućavanje pristupa novim tehnologijama onima koji ih nemaju kako ne bi bili društveno isključeni. U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja digitalne nejednakosti u ruralnim sredinama s obzirom na društveno- ekonomske varijable kao što dob, spol i stupanj obrazovanja. Cilj istraživanja bio je utvrditi kako dob, spol i obrazovanje utječu na postojanje digitalne nejednakosti u mjestima Posedarje i Podgradina koji pripadaju Općini Posedarje. Rezultati su pokazali da na posjedovanje i korištenje informacijsko- komunikacijskih tehnologija najviše utječu dob stanovnika i stupanj obrazovanja, te da spol nije važan prediktor u postojanju digitalne nejednakosti u mjestima Posedarje i Podgradina.
The digital divide is a difference in the possession and use of information and communication technology, a result of the information society which is rapidly developing. Most often seen in the difference in the possession and use of information and communication technologies between certain states, cities, or the difference between rural and urban areas. Factors causing digital inequality are economic, technological, social and political. These factors are interdependent. There are many ways you can reduce or overcome digital inequality, one of those ways is to acquire competences of new forms of literacy such as, for example, information literacy and providing access to new technologies to those who do not have them so as not to be socially excluded. This paper presents the results of research of the digital divide in rural areas due to the socio-economic variables such as age, gender and level of education. The aim of this study was to determine how age, gender and education affect the existence of the digital divide in places Posedarje and Podgradina belonging to the Municipality of Posedarje. The results showed that the possession and use of information and communication technologies are most affected age population and level of education, and that gender is an important predictor of the existence of the digital divide in places Posedarje the Podgradina,
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za informacijske znanosti.
University of Zadar. Department of Information Sciences.
 
Suradnik Dragija Ivanović, Martina
 
Datum 2016-02-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:210
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:539264
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess