Pojedinosti o zapisu

Dinamička analiza medijskih sadržaja o akciji Maslenica u Zadarskom listu u razdoblju od 1998 godine do 2013 godine

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Dinamička analiza medijskih sadržaja o akciji Maslenica u Zadarskom listu u razdoblju od 1998 godine do 2013 godine
Dynamic analysis of media reports on the Maslenica Operation in Zadarski list from 1998. to 2013.
 
Autor Milanović, Antonio
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Komunikologija.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Communicology.
Domovinski rat
Akcija Maslenica
izvještavanja o Akciji Maslenica u Zadarskom listu
agresija na Hrvatsku
Homeland War
Action Maslenica
media reporting about Action Maslenica in journal Zadarski list
aggression on Croatia
 
Opis Medijski aspekt prikazivanja Akcije Maslenica u Zadarskom listu trebalo je biti
opsežno područje i prikazivati tada najvažnije trenutke koji su se odvijali tokom same Akcije.
No nažalost, ne možemo reći da je to tako i bilo. Bez obzira na novinarsko stajalište istraženi
članci ne pokazuju toliku zainteresiranost za tu akciju te tako odgovor na postavljeno
istraživačko pitanje nije niti malo pozitivan. Teoretski dio rada se sastojao o kratkom prikazu
Akcije Maslenica kao i prikazu početaka Domovinskog rata, te što je prethodilo istom, koji su
bili njegovi uzroci i slično.
Tako da u sadržaju ovog rada pronalazimo sljedeće naslove: Položaj Republike
Hrvatske 1993. godine, Karakter Domovinskog rata, Tko je i zašto pokrenuo agresiju, Akcija
Maslenica, 1991. – 1993., Temelji Akcije Maslenica, Utjecaj Akcije Maslenica, Greške u
provođenju, Putevi agresora, Ratna komunikacija, Medijsko oglašavanje, Zadarski list, te
istraživački dio rada.
Iščitavajući literaturu naišli smo na do tada po nas mnogo neotkrivenih činjenica koje
su nam promijenile općenito način gledanja na čitav Domovinski rat koji je, važno je
istaknuti, bio obrambenog tipa. Akcija Maslenica, pokazat će vrijeme, je bila majka svih
akcija Domovinskog rata jer je bila vrlo dobra podloga za akcije Bljesak i Oluja.
U završnom djelu rada proveli smo kratki dubinski intervju sa sudionicima Akcije
Maslenica koji su nam iz prve ruke rekli tadašnje stanje na bojištu, načine na koji su
komunicirali i kako su se nosili s rizikom da u svakoj sekundi mogu izgubiti život. Nakon
razgovora možemo reći da definitivno mi koji smo imali ulogu civila u Domovinskom ratu
nismo bili svjesni pola toga što se događalo u našoj neposrednoj blizini. Na kraju svega
možemo samo zahvaliti svima onima koji su dali život, a bilo ih je nažalost mnogo, što smo
danas u samostalnoj i svojoj državi, jer da nije bilo njih ne bi vjerojatno bilo ni Republike
Hrvatske u kojoj danas živimo.
Media aspect of displaying Action Maslenica in journal Zadarski list should have been
comprehensive field of study which displays the highlights that took place during the Action.
But unfortunately, we cannot say that this is the way it happened. Regardless of journalistic
standpoint, studied articles do not show that much interest in the action. Thus the answer to
the research question is not even slightly positive. The theoretical part of the work consists of
a short presentation of the Action Maslenica and the causes and beginning of the Homeland
War. Thus, in the content of this work one can find the following chapters: The Position of
Croatia in 1993, Character of Homeland War, Who and Why Started the Aggression, Action
Maslenica, The Foundations of Action Maslenica, Impact of the Action Maslenica, Faults in
the Implementation, The Paths of the Aggressor, War Communication, Media Advertising,
Zadarski list and the research part of the work. By reading the literature we encountered many
undiscovered facts that changed our general view on the Homeland War, which was, and it is
important to emphasize, a defensive war. The time has shown that Action Maslenica was
mother of all other actions during the Homeland War because it was a very good foundation
for Bljesak and Oluja. In the final part of the work we carried out in-depth interview with the
participants of the Action Maslenica who gave us from the field information, ways of
communication and how did they cope with the risk of losing life every second. After the
interviews we can say that civilians were not aware of everything that was happening in our
immediate vicinity. At the end, we can only express our gratitude to the many who gave their
lives, so we can live in our independent state. Probably, there would not be Republic of
Croatia without them.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.
University of Zadar. Department of Tourism and Communication Sciences.
 
Suradnik Bunja, Đani
 
Datum 2016-07-06
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:222
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:019141
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess