Pojedinosti o zapisu

ZBRINJAVANJE OTPADA U PODUZEĆU MESSER CROATIA PLIN D.O.O. U KUTINI U SVRHU HIGIJENE OKOLIŠA

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov ZBRINJAVANJE OTPADA U PODUZEĆU MESSER CROATIA PLIN D.O.O. U KUTINI U SVRHU HIGIJENE OKOLIŠA
CARE OF WASTE IN THE COMPANY MESSER CROATIA GAS L.T.D. IN KUTINA IN PURPOSE OF THE HYGIENE OF THE ENVIRONMENT
 
Autor Burmudžija, Dalibor
 
Tema BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Prehrambena tehnologija. Sigurnost i kvaliteta hrane.
BIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology. Food Safety and Quality.
biosfera
čovjek
onečišćenje zraka
tla
vode
zbrinjavanje otpada
biosphere
man
pollution of air
soil
water
waste disposal
 
Opis Svi Zemljini ekosustavi čine biosferu. Utjecaj čovjekovih aktivnosti na Zemlji utjecao je i na promjenu biosfere. Onečišćenje je jedan od najvećih problema današnjice. Negativan utjecaj čovjeka izazvao je onečišćenje zraka, vode, tla, onečišćenje bukom i vibracijom i svjetlosno onečišćenje. U svijetu se smatra da je onečišćenje zraka, tla i vode najgore onečišćenje. Sva ova onečišćenja uzrokovala su velike globalne posljedice. Hrvatska je zemlja koja je bogata pitkom vodom, te je kakvoća zraka prve kategorije. Veliki problem u Hrvatskoj predstavlja zbrinjavanje otpada koji ima štetan utjecaj na okoliš.
Kao primjer za dobrim gospodarenjem otpada u Hrvatskoj opisano je poduzeće Messer Croatia Plin d.o.o. u Kutini. Poduzeće se bavi proizvodnjom i prodajom industrijskih i medicinskih plinova i pripadajuće opreme. Sirovina koja se treba dobro zbrinuti je natrijeva lužina, kalijev permanganat, amonijev dihidrogenfosfat i amonijev nitrat. Nakon obrade u procesu, ostaje plastična ambalaža, plastične vreće i otpadna voda koju je potrebno zbrinuti. Nastala otpadna voda skuplja se u otpadnom bazenu nakon čega se cisternom odvozi u kemijsku industriju na preradu.
All Earth's ecosystems make up the biosphere. The impact of human activities on Earth influenced the change of the biosphere. Pollution is one of the biggest problems of today. The negative impact of man caused the pollution of air, water, soil, noise pollution and vibration, and light pollution. In the world it is considered that the contamination of air, soil and water pollution the worst. All of these pollutants have caused major global consequences. Croatia is a country that is rich in drinking water, and the air quality of the first category. The big problem in Croatia is the waste which has a harmful effect on the environment.
As an example of good management of waste in Croatia, described the company Messer Croatia Gas Ltd. in Kutina. The company manufactures and sells industrial and medical gases and related equipment. The raw material must be well taken care of the Nati lye, potassium permanganate, ammonium dihydrogen phosphate and ammonium nitrate. After
processing in the process, remains plastic packaging, plastic bags and waste water which has to be disposed of. The resulting wastewater is collected in the waste pool after which the tank is transported in the chemical industry for processing.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi. Poljoprivredni odjel.
Polytehnic in Pozega. Biotechnical department.
 
Suradnik Marčetić, Helena
 
Datum 2016-07-08
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:141
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:296036
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess