Pojedinosti o zapisu

Poezija Dobriše Cesarića u odgojno-obrazovnom procesu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Poezija Dobriše Cesarića u odgojno-obrazovnom procesu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
The Poetry of Dobriša Cesarić in the Educational Process of Early and Preschool Education
 
Autor Sablić, Ana
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija.
HUMANISTIC SCIENCES. Philology.
Dobriša Cesarić
pjesništvo
dječja poezija
Dobriša Cesarić
poetry
children's poetry
 
Opis Dobriša Cesarić jedan je od najpoznatijih hrvatskih pjesnika 20. stoljeća. Iako nije objavio veliki broj pjesama, svega desetak knjiga pjesama i prepjeva, njegovo pjesništvo ostavilo je veliki utjecaj i dalo značaj književnosti. Njegov pjesnički stil odiše kratkoćom i jednostavnošću izraza te velikom dozom osjećaja i doživljaja. Piše na specifičan način, većina pjesama su veoma kratke, stihovi su nejednake dužine, a motivi su mu vezani uz svakodnevni život i pojave. Tako se u njegovim pjesmama najčešće pojavljuju motivi oblaka, slapa, voćke, jeseni, jutra, a Cesarić često spominje i motive socijalne bijede, boli i rastanka. Iako Cesarić ne pripada dječjim pjesnicima, brojni kriteriji dječje poezije mogu se pronaći u Cesarićevoj poeziji. U ovom radu će se analizom poznatih Cesarićevih pjesama Što su sanjale životinje jedne lijepe mjesečne noći, Početak proljeća, Jesenje jutro, Tišina, Naranča, Svjetlo u dolini, Tiho, o tiho govori mi jesen, Voćka poslije kiše i Slap pokušati saznati može li se njegova poezija primijeniti u odgojno-obrazovnom radu predškolske ustanove.
DobrišaCesarić is one of the most famous Croatian poets of the 20th century. Although he published only a dozen books of poems and translations, his poetry has left a huge impact and the significance of literature. His poetic style exudes simplicity and brevity of expression and a large dose of emotion and experience. He writes in a specific way, most of the poems are very short, the lyrics are of unequal length, and the motives are related to daily life and appearance. Thus, in his poems, most often are motives of clouds, waterfalls, fruit trees, autumn morning, but also Cesarić frequently mentioned motives of social misery, pain and separation. Although the Cesarić does not belong to children's poets, numerous criteria children's poetry can be found in Cesarić's poetry. In this study will be an analysis of known Cesarić's songs Što su sanjale životinje jedne lijepe mjesečne noći, Početak proljeća, Jesenje jutro, Tišina, Naranča, Svjetlo u dolini, Tiho, o tiho govori mi jesen, Voćka poslije kiše i Slap try to find out whether his poetry applied to an educational - teaching preschools.
 
Izdavač Sveučilište u Rijeci. Učiteljski fakultet u Rijeci. Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti.
University of Rijeka. Faculty of Teacher Education in Rijeka. Section for the Methodologies of Teaching Arts and Humanities.
 
Suradnik Verdonik, Maja
 
Datum 2016-07-14
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repository.ufri.uniri.hr/islandora/object/ufri:9
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:235057
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/