Pojedinosti o zapisu

VAŽNOST PSIHODINAMIKE U POSLOVNOM SVIJETU

Dr Med

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov VAŽNOST PSIHODINAMIKE U POSLOVNOM SVIJETU
THE IMPORTANCE OF PSYCHODYNAMICS IN THE BUSINESS WORLD
 
Autor Prodanović, Natalija
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Psihijatrija.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Psychiatry.
psihoanaliza
ličnosti
poslovni svijet
Manfred Kets de Vries
psihodinamika
psychoanalysis
personalities
business world
Manfred Kets de Vries
psychodynamics
 
Opis Ovaj diplomski rad se bavi tematikom psihoanalize u poslovnom svijetu. Poslovni svijet, sačinjen od pravila, regulacija, organizacija, timskog rada, voditeljstva, kreativnosti i strukturiranosti, na prvi pogled daje dojam vrlo ukalupljenog okruženja. Disciplina, kreativnost i učinkovitost su tražene vrline. Ono na što ovaj rad stavlja naglasak je to da su organizacije vođene od ljudi, a svaki čovjek sa svojom prošlošću, ličnošću, i zrelosti može uvelike doprinijeti ili unazaditi rad organizacije. Psihoanaliza u poslovnom svijetu bi mogla biti pravi alat ispitivanja uzroka uspješnosti ili propasti neke organizacije jer se zasniva na uočavanju nesvjesnih mehanizmima i opservira ličnost u njezinoj dinamskoj interakciji sa samom sobom i sredinom koja ju okružuje. Prvo poglavlje govori o ličnostima koje možemo sretati u poslovnom svijetu, te koja je njihova najčešća uloga u organizacijama. Također, razrađena je i tema međusobnog odnosa voditelja i sljedbenika. Drugo poglavlje je prikaz različitih vrsta organizacija koje postoje te prikaz njihovih prednosti i nedostataka. U drugom poglavlju se još govori o psihodinamici grupe, o transferu kao glavnom pokretaču interakcije u organizaciji te disfunkcijskom voditeljstvu koje je najčešće udruženo s narcisoidnim karakterom. Na kraju, pokušava se objasniti utjecaj novca, glavnoga pokretačkog motiva poslovnog svijeta, na ljudski život od njegovog ranog razvoja do odrasle dobi. Većina zaključaka su sukus dugogodišnjeg iskustva prof. Manfred Kets de Vriesa u radu s problematičnim organizacijama i kompanijama.
This thesis deals with the theme of psychoanalysis in the business world. The business world, made up of rules, regulations, organization, teamwork, leadership, creativity and structure, at first glance gives the impression of a restricted environment. Discipline, creativity and efficiency are required virtues. What this work emphasizes is the fact that organizations are lead by people, and every man with his past, personality and maturity can greatly contribute to the organization or downgrade it. Psychoanalysis in the business world could be the right tool to explore the causes of success and failure in an organization because it is based on the observation of the unconscious mechanisms and observes the one person in her dynamic interact with itself and the environment which surrounds it. The first chapter talks about the personalities that we meet in the business world, and what is their most common role in organizations. Also developed is the issue of mutual relations of leaders and followers. The second chapter presents different kinds of organizations that exist and show their advantages and disadvantages. The second chapter also talks about the psychodynamics of the group, about the transfer as an engine of the interactions in the organization, and dysfunctional leadership that is most often associated with narcissistic character. In the end, last chapter is trying to explain the influence of money, the main driver of motives of the business world, on the human life from its early development to adulthood. Most of the conclusions are the essence of many years of experience that prof. Manfred Kets de Vries gained working with troubled organizations and companies.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Medicinski fakultet. KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU.
University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Psychiatry and Psychological Medicine.
 
Suradnik Marčinko, Darko
 
Datum 2015-07-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:905
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:953381
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess