Pojedinosti o zapisu

FUNKCIJA FINANCIJSKOG MENADŽERA

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov FUNKCIJA FINANCIJSKOG MENADŽERA
FUNCTION OF FINANCIAL MANAGER
 
Autor Dizdarević, Valentina
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Ekonomika poduzetništva.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Economics of Entrepreneurship.
financijski menadžment
poduzeće
financijsko upravljanje
financial management
company
financial control
 
Opis Financijski menadžment je skup teorija, principa i tehnika koje se bave pribavljanjem i
menadžmentom novca poslovnih subjekata, vlade i pojedinaca. Financijski menadžment
(korporacijske financije) istražuju menadžment tvrtke (poslovnog subjekta), a bavi se
stjecanjem, menadžmentom i financiranjem resursa tvrtke (poduzeća, kompanije). Uz pojam
financijskog menadžmenta vežemo i pojam financijskog upravljanja, gdje je predmet
financijskog upravljanja po tradicionalnom principu problem prikupljanja kapitala ili obveze u
bilanci, koji je dao odgovor na pitanje da li je poduzeće – širok kapital uložen u sigurnu
funkcijsku alternativu. Uspjeh je najvažniji cilj poduzeća, te je upravo financijski menadžment
zaslužan za uspjeh poduzeća. U ovom radu se istražuje i analizira kako razvoj financijskog
menadžmenta utječe na poslovni uspjeh poduzeća, a ono se odnosi na specifičnosti sektora
menadžera u mikro, malom i srednjem poduzeću, položajem menadžmenta u RH (školska
sprema, tipičan menadžer hrvatskih poduzeća i raspona plaća, na kraju rada smo analizirali
profile financijskog menadžera, pripravnike u financijama, glavnog financijskog direktora,
financijskog analitičara i portfolio menadžera i dr.
Financial management is a set of theories, principles and techniques that deal with the
acquirement and management of money of business subjects, government or individuals.
Financial management (corporate finances) studies the management of a company (business
subject) and involves acquiring, managing and financing resources for a company (business
firm, enterprise). Financial control is a concept closely related to the concept of financial
management, in which the subject of financial control, according to traditional approach, is the
problem of acquiring funds or commitments in accounts answering the question what is a
company- a broad capital invested in a secure functional alternative. Success is the most
important aim of a company, and financial management is directly responsible for the
company’s success. The aim of this paper is to investigate and analyze how the development of
financial management influences the business success of a business firm, and it relates to the
specifics of managers in micro, small and medium enterprise, position management in Croatia
(educational background, a typical Croatian manager of the company and the range of salaries,
the end of the paper we analyzed the profile of financial managers, trainees in finance, Chief
Financial Officer, financial analysts and portfolio managers and others.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi. Društveni odjel.
Polytehnic in Pozega. Social department.
 
Suradnik Potnik Galić, Katarina
 
Datum 2016-09-16
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:149
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:029511
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess