Pojedinosti o zapisu

Logistika skladišta

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Logistika skladišta
WAREHOUSE LOGISTICS
 
Autor Prkačin, Marija
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
logistika
skladište
skladišni sustav
skladišni proces
informacijski sustav
logistics
warehouse
warehouse system
warehouse process
information system
 
Opis Cilj ovog rada je prikazati praktičnu primjenu i implementaciju logističkih rješenja u skladišnom sustavu poduzeća Ledo d.d. Osim teorijskog pregleda logistike i osnova skladištenja, u ovom radu će se detaljno opisati odabrano poduzeće kroz opis djelatnosti, lokacije, proizvodni program poduzeća te strategiju širenja na nova tržišta. Poseban se osvrt daje na vrste skladišta, njihovu lokaciju i organizaciju te na funkcije koje se obavljaju unutar njega. U radu se poseban naglasak stavlja na informacijsku tehnologiju koja predstavlja ključ razvoja te konkurentsku prednost poduzeća. Uvođenjem informacijskih rješenja u svakodnevno poslovanje utječe se na povećanje funkcionalnosti samih zaposlenika, te se reduciraju greške, lakše se prate zalihe i njihov obrtaj, te cijeli niz pogodnosti koje unapređuju poslovanje.
The goal of this paper is to show the practical application and implementation of logistics solutions in the warehouse system of company Ledo d.d. In addition to the theoretical review of logistics and warehouse basics, in this paper the selected company will be described in detail through description of the business activity, product range as well as strategy of expansion into new markets. This is followed by a detailed description of the warehouse system including the location, organization and the functions performed in the warehouse. The paper pays special attention to information technology which is the key developments and competitive advantage of enterprises. The introduction of IT solutions in daily operations affects the increase in functionality employees themselves, and to reduce errors, easier to monitor the stocks and their turnover, and a full range of benefits that improve business.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
University of Dubrovnik. Department of Economics and Business Economics.
 
Suradnik Vojvodić, Katija
 
Datum 2016-09-21
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:82
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:472419
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/closedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/