Pojedinosti o zapisu

Razvoj socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Razvoj socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL TOURISM IN THE REPUBLIC OF CROATIA
 
Autor Mantalica, Vicko
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Trgovina i turizam.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Trade and Tourism.
socijalni turizam
strategija razvoja
Europska unija
Republika Hrvatska
Social tourism
Development strategy
European union
Republic of Croatia
 
Opis Socijalni turizam je relativno nov pojam kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Sam fenomen socijalnog turizma je prepoznat još 50-ih godina 20. stoljeća, a ova tema je donedavno bila neopravdano zapostavljena u znanstvenoj i stručnoj javnosti jer se pravo na odmor smatralo luksuzom koji je dopušten samo pojedinima, dok se socijalni turizam zauzima upravo za suprotno, tj. socijalni turizam gleda turizam kao ''turizam za sve'' gdje svi imaju pravo na odmor i razonodu, kao svoje ljudsko pravo, čak i oni slabije ili nikakve platežne moći. U ovom radu se razmatra ponuda i potražnja kako socijalnog turizma Europske unije, tako i Hrvatske. Predstavljaju se primjeri dobre prakse socijalnog turizma u Hrvatskoj, ali i njegova budućnost prema Strategiji razvoja turizma do 2020. godine. Budućnost razvoja socijalnog turizma u Hrvatskoj ovisi o spremnosti na promjene, dobroj organiziranosti svih dionika socijalnog turizma, ali i spremnosti pojedinaca na prihvaćanje istog.
Social tourism is a relatively new concept, both worldwide and in Croatia. The phenomenon of social tourism is recognized even 50's of the 20th century, and this theme has recently been unduly neglected in the scientific and professional community as the right to rest considered a luxury which is only allowed individual, while social tourism occupies just the opposite, ie. social tourism viewed tourism as'' tourism for all '' where everyone has the right to rest and leisure, as well as their human rights, even those less or no purchasing power. In this final work, the supply and demand of social tourism to the European union, as well as Croatia. Represent examples of good practice of social tourism in Croatia, but also its future according to the tourism development strategy by 2020. The future development of social tourism in Croatia depends on the willingness to change, good organization of all stakeholders of social tourism, but also the willingness of individuals to accept the same.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
University of Dubrovnik. Department of Economics and Business Economics.
 
Suradnik Vojvodić, Katija
 
Datum 2016-09-26
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:105
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:870263
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/closedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/