Pojedinosti o zapisu

Medijsko portretiranje izbjegličke krize: komparativna analiza vizualnih narativa europskih i američkih medija na Twitteru

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Medijsko portretiranje izbjegličke krize: komparativna analiza vizualnih narativa europskih i američkih medija na Twitteru
Media portrayals of refugee and migrant crisis: comparative analysis of visual narratives in European and American media on Twitter
 
Autor Stević, Anja
 
Tema izbjeglice
migranti
medijsko portretiranje
vizualni narativi
analiza narativa
big data
Twitter
refugees
migrants
media portrayals
narrative analysis
visual analysis
big data
Twitter
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Novinarstvo.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Journalism.
 
Opis Europskoj migracijskoj krizi koja je započela 2015. Godine i još uvijek traje svjedočimo uglavnom putem medija. Upravo iz tog razloga važno je obratiti pažnju na razumijevanje medijske uloge i utjecaja na oblikovanje prikaza “stvarnosti” koja se odnosi na izbjeglice i migranate. Javni interes za migracijsku krizu eskalirao je nakon što je u medijima objavljena slika trogodišnjeg dječaka Aylana. To je izazvalo veliku tugu i suosjećanje s izbjeglicama i migrantima izrazi čega su se nezaustavljivo širili preko društvenih mreža. Suprotno ovom primjeru, teroristički napadi u Parizu rezultirali su prilično negativnom reakcijom javnosti o izbjeglicama i migrantima koji bježe iz Sirije. Zadaća je ovog rada prikazati i usporediti vizualnu komunikaciju na društvenim mrežama vezanu za ova dva događaja, koristeći najnovije metode uzorkovanja iz velikih baza podataka (Big Data) uz pomoć programa SMTAS (Social Media Tracking Analysis System).

Cilj je pružiti dublji uvid u medijsko portretiranje izbjegličke krize kroz analizu fotografija podijeljenih na Twitteru. Središnje istraživačko pitanje je na koji su način mediji izvještavali o izbjeglicama i migrantima kroz vizualni narativ, prikazujući ih kao žrtve ili kao prijetnju, kroz humanitarni ili sigurnosni medijski okvir (engl. framing). U ovom istraživanju jedinica analize je objava na Twitteru i fotografija najistaknutijih medija izabranih na temelju dosega publike. To su Time magazine, Independent, New York Times, Guardian i CNN. Zastupljene su tri kategorije fotografija koje se najčešće ponavljaju: (1) individualna reprezentacija, (2) gupna reprezentacija i (3) situacijska reprezentacija. Kroz prizmu analize vizualnih narativa ovo istraživanje dekonstruira fotoreporterske tendencije u medijskom praćenju izbjegličke krize, otkrivajući kako nisu utjecale na formiranje javnog mijenja i promjenu stavova.
Two crucial events shaped the discussion about refugee crisis in 2015. Media and public interest in refugee crisis escalated after the image of drowned toddler was published. It immensely sparked the discussion and spread awareness on refugees' plight through hashtags and images on social media. On the contrary, Paris attacks influenced rather negative response and attitude towards refugees and migrants fleeing Syria. This study depicts and compares visual communication revolving around those two cases on Twitter, using the latest method of Big Data sampling through Social Media Tracking Analysis System, software that collect and analyses social media traffic.

The research examines visual framing of refugees and migrants in media photographs shared on Twitter. Units of analysis are tweets containing image of most prominent media: Time magazine, Independent, New York Times, Guardian and CNN. The focus is on analyzing photographs which had the biggest reach score and impact on audiences in representation of asylum seekers among their journeys. Three categories of photographs are detected as most repetitive: (1) individual representations, (2) group representations and (3) situational representations. The central question is do the media present them as victims or threat, through humanitarian or security framing. Through the prism of visual narrative analysis, imagery of refugees and migrants was deconstructed revealing how photojournalistic tendencies of refugee crisis did not change or influenced public comments.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti. Odsjek za novinarstvo i odnose s javnošću.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science. Department of Journalism and Public Relations.
 
Suradnik Car, Viktorija
 
Datum 2016-09-19
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:46
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:831632
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess