Pojedinosti o zapisu

LAG-ovi i politika ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov LAG-ovi i politika ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj
Local action groups and rural development in Croatia
 
Autor Lugar, Tea
 
Tema ruralni prostor
selo
Hrvatska
Lokalne akcijske grupe (LAG)
rural area
village
Croatia
Local Action Group (LAG)
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Politologija. Javne politike/javno upravljanje.
SOCIAL SCIENCES. Political Science. Public Policies/Public Management.
 
Opis Najveći dio prostora RH čini ruralno područje. Ruralna prostor je većinom obilježen niskom
razinom zaposlenosti, lošom infrastrukturom, manjkom obrazovanih ustanova i Itd. Prve veće
promjene po pitanju ruralnog razvoja događaju se za vrijeme predpristupnih pregovora s EU.
Hrvatska je u tom razdoblju, putem programa SAPARD i IPARD, dobila određena sredstva za
financiranje projekata i poticanje ruralnog razvoja. Ipak najznačajniji dio sredstva dobivamo
ulaskom u Europsku Uniju. Pristup LEADER, počinje s primjenom 2010 godine, kad se
počinju osnivati LAG-ovi. Lokalne akcijske grupe čini civilni, gospodarski i javni sektor sa
zajedničkom misijom razvoja određenog ruralnog područja. Od osnivanja do danas, Lag-ovi
su se suočavali s cijelim nizom problema, kao sto je manjak potpore od strane ministarstva,
pasivnost stanovništva, nedostatak obrazovanog kadra i dr.
Potreban je daljnji rad i ulaganja kako bi se lokalno stanovništvo osvijestilo I uključilo u
razvoj mjesta . Potencijal hrvatskog sela je veliki, ali pomaci u razvoju su još uvijek premali.
Most of the Croatian territory is rural area. The rural area is mostly characterized by low
employment, poor infrastructure, lack of educational institutions, etc. The first major change
in terms of rural development occured during the pre-accession negotiations with the
European Union. During this period Croatia had been given some funds, through the
SAPARD and IPARD programs, to finance projects and to promote rural development. But
some significant funding began with Croatia’s admittance into the European Union.
LEADER approach started with the implementation in the year 2010th, when the
establishment of Local Action Group (further see as LAG) beggins. LAGs are made of civil,
commercial and public sector joint through the mission of development of a certain rural
areas. Since its establishment, LAGs are faced with a wide range of problems such as lack of
support from the government, the passivity of the population, lack of educated personnel and
others.
Further work and investments are required in order for local people to become aware of
LAG’s importance and, for local people to get involved in the development of their
community. The potential of Croatian villages is great, but the progress of their development
is still too insignificant.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti. Odsjek za javne politike, menadžment i razvoj.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science. Department of Public Policy, Managenment and Development.
 
Suradnik Petak, Zdravko
 
Datum 2016-09-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:266
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:439150
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess