Pojedinosti o zapisu

Percepcija kvalitete inicijalnog obrazovanja i trajnog profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika iz perspektive sveučilišnih nastavnika

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Percepcija kvalitete inicijalnog obrazovanja i trajnog profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika iz perspektive sveučilišnih nastavnika
 
Autor Žižak, Antonija
 
Tema BF Psychology
L Education (General)
 
Opis Na samom početku ovog poglavlja opisana je metodologija provedenog on-line istraživanja te je opisan uzorak sveučilišnih nastavnika koji su sudjelovali u istraživanju. Poglavlje se nastavlja prikazom rezultata vezanih uz razmišljanja sveučilišnih nastavnika o mogućim načinima organizacije studija za učiteljsku i nastavničku profesiju, stručnim profilima koje je potrebno obrazovati te međuinstitucionalnoj suradnji. Nadalje se problematizira sama struktura kurikuluma te željeni ishodi kojima bi programi obrazovanja učitelja i nastavnika trebali rezultirati s posebnim naglaskom na programe pedagoško-psihološke izobrazbe i metodike. U ovom poglavlju prikazano je i mišljenje sveučilišnih nastavnika o trajnom profesionalnom usavršavanju učitelja i nastavnika, uključujući i mogućnost njihovog poslijediplomskog obrazovanja. Također su analizirani i komentari sveučilišnih nastavnika vezani uz sustave obrazovanja u zemljama EU. Na kraju poglavlja prikazani su prijedlozi mogućih promjena te preporuke za osmišljavanje sustava obrazovanja učitelja i nastavnika iz perspektive sveučilišnih nastavnika koji su i izravni sudionici tog sustava.
 
Izdavač Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 
Suradnik Vizek Vidović, Vlasta
 
Datum 2005
 
Vrsta resursa Book Section
PeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
 
Identifikator http://idiprints.knjiznica.idi.hr/637/1/Cjelo%C5%BEivotno%20obrazovanje%20u%C4%8Ditelja%20i%20nastavnika.pdf
Žižak, Antonija (2005) Percepcija kvalitete inicijalnog obrazovanja i trajnog profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika iz perspektive sveučilišnih nastavnika. In: Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive. Biblioteka Znanost i društvo (15). Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, pp. 174-193. ISBN 953-6218-24-0
 
Relacija http://www.idi.hr/izdavastvo/knjige-i-studije/znanost-i-drustvo/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/637/