Pojedinosti o zapisu

O nekim teorijsko-metodološkim pitanjima sociologije obrazovanja

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju 
 
Polje Vrijednost
 
Naslov O nekim teorijsko-metodološkim pitanjima sociologije obrazovanja
 
Autor Baranović, Branislava
 
Tema L Education (General)
 
Opis U tekstu je riječ o problemima razvoja sociologije obrazovanja kao sociološke discipline. Ukratko su ocrtani ključni problemi njezinog predmetnog i teorijsko-metodološkog određenja te razgraničenja od drugih disciplina koje se bave proučavanjem obrazovanja i odgoja, kao što su npr. pedagogija, psihologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, itd. Ukratko je ocrtan i razvoj sociologije obrazovanja u Hrvatskoj. Analiza je pokazala da se razvoj sociologije obrazovanja nije odvijao linearno, nego kroz unutrašnje formativne tenzije (stare i nove teorijsko-metodološke paradigme, napetosti između pojedinih teorijskih pristupa, i sl.), napetosti između njezine znanstvene produkcije i njezine upotrebe u nastavi i za intervenciju u obrazovno-odgojno područje. Teorijsko-metodološki i sadržajno-tematski razvojni pomaci vodili su je sve češćim vezama s drugim znanostima koje se bave istraživanjem obrazovanja i odgoja. Mada se pokazalo da je njezin razvoj kao znanstvene discipline značajno uvjetovan njezinom vezom i oslonom na sociologiju kao bazični teorijsko-metodološki okvir, sve veća ovisnost i povezanost s drugim znanostima ukazuje na potrebu razvoja interdisciplinarnog izučavanja obrazovanja i odgoja, u kojem sociologija čini jedan od mogućih.
 
Izdavač Akademija odgojnih znanosti Hrvatske
 
Suradnik Bežen, Ante
 
Datum 2004
 
Vrsta resursa Book Section
PeerReviewed
 
Relacija http://www.algoritam-mk.hr/izdavac/3-profil-international-hrvatska/5650
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/690/
 
Identifikator Baranović, Branislava (2004) O nekim teorijsko-metodološkim pitanjima sociologije obrazovanja. In: Temeljne edukacijske znanosti i metodike nastave: osnova za multidisciplinarna i interdisciplinarna istraživanja odgoja i obrazovanja: novo znanstveno polje: (zbornik radova Znanstvenog skupa "Redefiniranje sustava odgojnih znanosti", [Zagreb, 2001.]). Akademija odgojnih znanosti Hrvatske, Zagreb, pp. 49-55. ISBN 953-200-886-1