Pojedinosti o zapisu

USPOREDBA PUNOG I DORADNOG POSLA U INDUSTRIJI TEKSTILA I ODJEĆE U HRVATSKOJ

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov USPOREDBA PUNOG I DORADNOG POSLA U INDUSTRIJI TEKSTILA I ODJEĆE U HRVATSKOJ
FULL MANUFACTURING VERSUS SUBCONTRACTING BUSINESS MODELS IN THE CROATIAN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY
 
Autor Anić, Ivan-Damir
Rajh, Edo
Teodorović, Ivan
 
Tema industrija tekstila i odjeće
doradni posao (lohn)
puni posao
strategija
proizvodnost
profitabilnost
tržišno repozicioniranje
textile and clothing industry
subcontracting
full manufacturing
strategy
productivity
profi tability
market re-positioning
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Svrha je ovoga istraživanja istražiti strategijsko poslovanje i uspješnost dviju grupa proizvođača u industriji tekstila i odjeće u Hrvatskoj: proizvođača u punome poslu i proizvođača u doradnome poslu (lohn). Hipoteze su testirane na podacima koji su prikupljeni
anketom provedenom u razdoblju od prosinca 2006. do veljače godine 2007. Podaci su analizirani primjenom statističke metode ANOVA i dvosmjerne tabulacije. Rezultati istraživanja pokazuju da proizvođači u punome poslu imaju veće troškove i veću opremljenost
rada. Oni također isplaćuju i veće plaće i skloniji su provoditi istraživanje i razvoj, dizajn i istraživanje tržišta. Proizvođači u punome poslu investiraju u razvijanje vlastitih robnih marki, marketing i u promociju, statistički značajnije više nego proizvođači u
doradnome poslu. Analiza pokazuje i to da proizvođači u punome poslu ostvaruju veću proizvodnost, ali ne i veću profitabilnost. Predstavljeni model omogućuje proizvođačima da bolje ocijene svoju postojeću tržišnu poziciju i sukladno strateškim smjernicama repozicioniraju se na tržištu.
The purpose of this study was to compare the strategic behavior and
performance of two groups of companies: manufacturers and subcontractors operating in the Croatian textile and clothing industry. The hypotheses were tested with data collected from company survey carried out during the period of December 2006 to February 2007 in Croatia. The data was analyzed using one-way analysis of variance and chi-square test. The results indicate that manufacturers have higher total expenses and higher capital intensity. They
pay higher than average wages and are more inclined to conduct R&D, design and development and carry out market research. Manufacturers tend to emphasize their own brands and invest in marketing and promotion signifi cantly more than subcontractors. The fi ndings show that manufacturers exhibited higher productivity level than subcontractors, which was not the case with profitability. The framework provided helps manufacturers evaluate their current
position better and improve their market positioning accordingly.
 
Datum 2008
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:50
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/25692
Ekonomski pregled
ISSN 1848-9494 (Online)
ISSN 0424-7558 (Print)
Volume 59
Issue 7-8
 
Jezik eng
 
Relacija Ekonomski institut, Zagreb. Odjel za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore.
The Institute of Economics, Zagreb. The Department for Innovation, Business Economics and Business Sectors.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/