Pojedinosti o zapisu

Likovno izražavanje ljevaka i dešnjaka rane i predškolske dobi

Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Likovno izražavanje ljevaka i dešnjaka rane i predškolske dobi
Expression of Left-Handed and Right-Handed Early and Preschool Children in Fine Arts
 
Autor Jedrejčić, Lucija
 
Tema Likovni razvoj i izražavanje
ljevoruka i desnoruka djeca
preferencija ruke
Art development and expression
lefthanded and righthanded children
handedness
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Interdisciplinarne društvene znanosti. Metodike nastavnih predmeta društvenih znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Interdisciplinary Social Sciences. Methodology Courses of the Social Sciences.
 
Opis U radu se razmatraju generalne razlike i specifičnosti ljevoruke i desnoruke djece te koliko se njima utječe na područje likovnog razvoja i likovnog izražavanja. Opisane su i teorije preferencije ruke iz psihološko-socijalnog područja, područja anatomije i područja genetike, te se daje opis likovnog razvoja i temeljne odrednice likovnih tipova djece. U radu se razmatra povezanost između umjetnosti i preferencije ruke, te su spomenuta istraživanja koja su se bavila tom tematikom. Osim toga, opisano je i provedeno istraživanje kojim se nastojalo dobiti uvid u znanje odgajateljica o specifičnostima i potrebama djece ljevaka, te je s djecom provedena likovna aktivnost na temelju koje su radovi kasnije analizirani i uspoređivani radovi djece ljevaka i dešnjaka. Provedbom istraživanja zaključeno je kako urednost u likovnom izražavanju ne ovisi o preferenciji ruke, te kako u likovnom izražavanju djece ljevaka i dešnjaka ne postoje razlike. Međutim, djeca ljevaci češće nailaze na poteškoće jer im likovna pomagala nisu prilagođena.
This paper considers general differences and characteristics of lefthanded and righthanded children and their influence in the field of artistic development and expression in art. The theories about handedness are discribed from the view of psycho-social field, field of anatomy and genetics. The paper gives the description of artistic development and basic determinants of the art typology in children. Also, the paper includes the relation between handedness and art. Furthermore, research which was based on getting the insight of the knowledge of preschool educators about characteristics and needs of lefthanded children was described and conducted, as well as the art activity with lefthanded and righthanded children whose drawings were analyzed and compared. The conclusion of the research showed that „neat“ in artistic point of view does not depend on hand preference, and how there are no differences in art expression between lefthanded and righthanded childred. However, lefthanded children more often encounter difficulties because art utensils arent suitable for left-hand use.
 
Izdavač Sveučilište u Rijeci. Učiteljski fakultet u Rijeci. Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti.
University of Rijeka. Faculty of Teacher Education in Rijeka. Section for the Methodologies of Teaching Arts and Humanities.
 
Suradnik Rončević, Anita
 
Datum 2018-01-26
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repository.ufri.uniri.hr/islandora/object/ufri:228
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:244211
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess