Pojedinosti o zapisu

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE POSLOVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE POSLOVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
ACCOUNTING OF BUDGETARY USERS MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF VALUE ADDED TAX
 
Autor Ripić, Ana
 
Tema porez na dodanu vrijednost
proračunski korisnici
državni proračun
oporezive djelatnosti
neoporezive djelatnosti
Value Added Tax
budget users
state budget
tax able activities
non-tax able acitivities
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Računovodstvo.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Accounting.
 
Opis Danas je nemoguće poslovati (bez obzira radi li se o privatnim ili državnim poduzećima)bez primjene zakona i poreza. Porez na dodanu vrijednost ili PDV, naziv koji se najčešće koristi u praksi, ima više svojih oblika kao i metoda obračuna ovisno o vrsti djelatnosti. Ovaj rad prije svega istražuje načine na koje se PDV-obveznici registriraju te načela zakona o PDV-u koja se striktno trebaju poštivati kada su u pitanju poslovanje i porez na dodanu vrijednost. Obrađuje se na koji je način moguće ući u sustav PDV-a i izaći iz njega. U radu se objašnjava tko su to proračunski korisnici, kako se financiraju iz državnog proračuna te na koji način knjiže svoje poslovne promjene. Za primjer računovodstvenog praćenja proračunskog korisnika u sustavu poreza na dodanu vrijednosti u ovome radu koristi se Veleučilište u Požegi. Navedene su oporezive i neoporezive djelatnosti Veleučilišta te su iste objašnjene kroz primjere.
Today it is not possible to run a business (in private or state companies) without implementation of thela wort axregulation.The Value Added Tax, ort he most commonly used abbreviation VAT has more forms and calculations methods depending on what kind of activity is involved. This paper explores first and foremost the ways in which debtors are obliged to registert hese principles of VAT law, which must bestrictly observed when business and value added tax are concerned. The paper also deals with how it is possible to enterand how to exitthe VAT system. We explained who are actually budget users and how they record they business changes. For accounting tracking of the budget user in this paper we used Universitiyin Pozega like an example.Taxable and non-tax able activities of University are also listed and explainde troughe xapmples.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi. Društveni odjel.
Polytehnic in Pozega. Social department.
 
Suradnik Budimir, Verica
 
Datum 2018-05-25
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-12-12
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:922
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:344040
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:922/datastream/PDF
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess