Pojedinosti o zapisu

PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU I MOGUĆNOST NJEGOVE REALIZACIJE

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU I MOGUĆNOST NJEGOVE REALIZACIJE
RIGHT TO JUBILEE AWARD AND POSSIBILITIES OF ITS REALIZATION
 
Autor Bjelić, Dragana
Vulić - Bošković, Zrinka
 
Tema jubilarna nagrada, kolektivni ugovori, parnični postupak, ovršni postupak
jubilee award, collective agreement, litigation, distraint procedure
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pravo.
SOCIAL SCIENCES. Law.
 
Opis Pravo na jubilarnu nagradu materijalno je pravo koje je predviđeno
autonomnim izvorima radnog prava, kako ugovornim , tako i izvanugovornim.
Navedeno pravo u Republici Hrvatskoj još uvijek nije inkorporirano u Zakon o radu
kao heteronomni izvor radnog prava. Intencija rada je kroz prizmu konkretnog
slučaja ukazati na probleme s kojima se u realizaciji navedenoga prava mogu
susresti radnici u situaciji neodređenosti pojedinih odredbi autonomnih izvora
radnog prava, posebice kolektivnih ugovora, kao i analiza pravnih mogućnosti koje
radnicima u tom slučaju stoje na raspolaganju.
The right to jubilee award is the right that has been provided by
autonomous sources of labour law, such as contractual as well as non-contractual
law. In the Republic of Croatia the mentioned right has not yet been incorporated in
the Labour Law as heteronomous source of labour law. The aim of the paper is to
point out, through the prism of a particular case, the problems workers are faced
with upon the implementation of the mentioned right, in cases of vagueness of certain
provisions of autonomous sources of labour law, particularly collective agreements,
as well as the analysis of legal options available to workers in the given case.
 
Datum 2014
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:926
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:135563
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:926/datastream/FILE0
 
Izvor INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA”
ISSN 1847-8204 (Print)
 
Jezik hrv
 
Relacija Vallis Aurea focus on Regional &innovation development, 2014-09-18 - 2014-09-20, Požega (HR)
Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/